General Divjak har gått bort som ledde den icke-sekteristiska försvarsarmén bestående av muslimer, kristna och judar under Sarajevos belägring

General Jovan Divjak har nyligen gått bort, som ledde försvaret av den en gång så mångkulturella staden Sarajevo mot den extremnationalistiska serbiska armén under den både mycket blodiga och mycket långa belägringen som pågick i närmare 1500 dygn mellan 1992-96 medan övriga Europa satt på första parkett och tittade på.

General Jovan Divjak dies in Sarajevo at the Age of 84

Med belägringen av Sarajevo, som räknas som den längsta i den moderna historien (belägringen av Leningrad/Sankt Petersburg varade som bekant i cirka 900 dygn), dog 1900-talets mångkulturella Europa slutgiltigt på ett både symboliskt och konkret plan.

General Divjak ledde en försvarsarmé bestående av runt 40 000 muslimer, judar och kristna, vilka stred och stupade tillsammans som bosnier och Sarajevobor.

Idag är dock Sarajevo, som en gång ingick i tre genommångkulturella riken – d v s turkarnas osmanska rike, österrikarnas dubbelmonarki och Titos Jugoslavien (staden är översållad av gamla turkiska basarer och moskéer, habsburgska praktbyggnader och jugoslaviska mastodontbyggen) – i huvudsak en muslimsk stad som därtill verkar bli alltmer muslimsk.

I efterhand har krigen i det f d Jugoslavien och belägringen av Sarajevo betraktats som något av startskottet för extremnationalismens återkomst i den europeiska politiken och de etniskt rensade och homogeniserade stater som uppstod på västra Balkanhalvan som ett resultat av dessa krig är idag en påminnelse om att extremnationalismen segrade efter Kalla kriget slut.