Fram tills nu har jag publicerat ett 30-tal artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Alltid lika speciellt att få hem ett nummer av en tryckt, analog vetenskaplig/akademisk tidskrift med den fysiska pappersposten (d v s tack vare en kroppslig brevbärare) som innehåller en artikel som en (jag) själv har författat och som en (jag) en gång i tiden skickade in, fick s k peer review-feedback på, reviderade (ibland två gånger om), fick accepterad och därefter slutligen publicerad:


Det kan då ta mellan 1-3 år att få en vetenskaplig/akademisk artikel publicerad i en vetenskaplig/akademisk tidskrift från det att artikeln har skickats in och till dess att en just får hem den tryckta, analoga tidskriften ifråga med den fysiska pappersposten (d v s tack vare en kroppslig brevbärare).


Sedan jag disputerade för 15 år sedan har jag nu publicerat ett 30-tal vetenskapliga/akademiska artiklar i olika vetenskapliga/akademiska tidskrifter och inräknat ett 15-tal dito i vetenskapliga/akademiska antologier har jag m a o snittat på 3 vetenskapliga/akademiska artiklar per år.


Vissa år har jag dock kanske bara publicerat en artikel och något år t o m ingen alls medan andra år har resulterat i 4-5 artiklar och vissa av artiklarna har refererats och citerats långt över 200 gånger av andra forskare i deras artiklar, texter och publikationer medan andra bara har refererats och citerats ett 20-tal gånger av andra forskare fram tills dags dato.


Inräknat min avhandling, som publicerades som en s k vetenskaplig/akademisk monografi, har jag därtill hunnit med att ge ut ett dussintal böcker ensam eller tillsammans med andra forskare sedan jag tog min doktorsexamen och för närvarande har jag 54 poster eller s k specimina i Kungl. bibliotekets digitala katalog Libris (liksom 294 poster i de svenska högskolornas och forskningsinstitutens publikationsdatabas DiVA – d v s Digitala vetenskapliga arkivet).