1,5 miljoner invånare bor trångbott och trångboddheten är kraftigt koncentrerad till miljonprogramsområdena

SCB har i dagarna publicerat uppdaterad statistik rörande trångboddheten liksom ”storboddheten” i landet och uppgifterna härrör från 2019 och är hämtade från registerdata, vilket betyder att det med all sannolikt är ”sju resor värre” än vad den officiella statistiken visar vad gäller trångboddheten i miljonprogramsområdena där ett mycket stort antal invånare med utomeuropeisk bakgrund är bosatta de facto samtidigt som de inte är folkbokförda där av olika anledningar.


I ett normalt miljonprogramsområde där invånare med utomeuropeisk bakgrund dominerar kan det idag helt enkelt bo uppemot 20% fler invånare än vad folkbokföringsregistret visar, vilket då innebär att trångboddheten är än mer extrem än vad den officiella statistiken säger.


Omvänt är ”storboddheten” än mer utbredd bland majoritetsinvånarna än vad den officiella statistiken säger då många majoritetsinvånare är folkbokförda på adresser som de de facto inte bor på permanent då de disponerar flera bostäder och/eller bor utomlands och/eller bor på annan plats.


Generellt bor majoritetssvenskarna stort eller t o m mycket stort och faktum är att hade det bara bott majoritetsinvånare i Sverige hade de svenska majoritetsinvånarna kanske varit de mest ”storbodda” människorna på jorden.


”Omvänt” bor landets invånare med utomeuropeisk bakgrund trångt eller t o m mycket trångt.
I genomsnitt förfogade en invånare i Sverige över 42 kvadratmeter i boendeyta år 2019 men hela 1,5 miljoner invånare bodde på under 20 kvadratmeter under samma år varav 30 000 av dem utgjordes av singelhushåll och de allra flesta av dem bodde antingen i studentområden, på särskilda boenden (t ex på äldreboenden) eller i miljonprogramsområdena.


Det finns tyvärr ett direkt statistiskt samband mellan att bo trångbott och att vara fattig liksom att som barn misslyckas i skolan och att som vuxen vara arbetslös och bidragsberoende. ”Omvänt” är de (majoritets)invånare som bor stort eller t o m mycket stort nästan alltid icke-fattiga och uppvisar en generellt hög utbildnings- och inkomstnivå och deras barn klarar sig bra eller t o m mycket bra i skolan.


Exempelvis misslyckas 20% av alla trångbodda grundskoleelever med att erhålla gymnasiebehörighet att jämföra med 5% av alla elever som inte bor trångbott.


Hela 80% av alla majoritetssvenska gymnasieelever växer vidare idag upp i villa eller radhus medan endast 30% av gymnasieeleverna med utländsk bakgrund gör det.


2% av samtliga majoritetssvenska gymnasieelever bor idag trångbott att jämföra med 25% av gymnasieeleverna med utländsk bakgrund och bland gymnasieeleverna med specifikt utomeuropeisk bakgrund är denna siffra än högre.


Slutligen tenderar majoritetssvenskarna att bo i större villor eller radhus (liksom i större lägenheter) än invånarna med utländsk bakgrund räknat i disponibel boyta (d v s minus källare, vindar, garage, ”utedass”, uthus i form av s k friggebodar/attefallshus o s v).


Stadsdelarna som uppvisar den allra högsta genomsnittliga trångboddheten i landet:


Kungshamra, Solna

Universitetet, Stockholm

Olofshöjd, Göteborg

Rinkeby, Stockholm

Krokslätt Mossen, Göteborg

Länsmansgården södra, Göteborg

Vildanden, Lund

Tjärna Ängar, Borlänge

Hässleholmen väst, Borås

Norrby, Borås

Bergsjön Rymdtorget, Göteborg

Hjällbo västra, Göteborg

Norra Biskopsgården, Göteborg

Delphinen-Kämnärsvägen, Lund

Herrgården norr, Malmö Örtagården norr, Malmö

Kronogårds Torg-Frälsegården, Trollhättan

Studentstaden, Uppsala

Hammarkullen centrala, Göteborg

Flemingsberg västra, Huddinge

Kungsmarken, Karlskrona

Porsön-Porsögården, Luleå

Parentesen-Ulrikedal, Lund

Kryddgården, Malmö

Örtagården syd-Herrgården syd, Malmö

Centrala Valsta, Sigtuna

Tingvalla, Sigtuna

Bällsta, Stockholm

Tensta, Stockholm

Vivalla, Örebro

Albyberget, Botkyrka

Lagersberg-Råbergstorp, Eskilstuna

Bergsjön nordvästra, Göteborg

Gårdsten nordöstra, Göteborg

Skälltorp Selma Lagerlöfs torg, Göteborg

Södra Biskopsgården östra, Göteborg

Jordbro centrala, Haninge