Dansk utredning om de korrupta adoptionerna på gång

Den danska dagstidningen Jyllands-Posten rapporterar om en kommande dansk statlig utredning om korruptionen inom den danska internationella adoptionsförmedlingen sådan den har ägt rum mellan 1968-1998 som likt den holländska utredningen med all sannolikhet kommer att visa att tusentals av de danska utlandsadoptionerna har varit illegala. 

Danmark och danskarna har då dadopterat kring 30 000 utländska barn sedan 1960-talet varav majoriteten kommer från Sydkorea och övriga Asien och just de (syd)koreanska adoptionerna har tyvärr emanerat från en veritabel adoptionsindustri som utan jämförelse är den mest hänsynslösa och brutala i världen. 

Nog är ursprungsländerna i Latinamerika och Karibien mer eller mindre fullkomligt genomkorrupta och än mer länderna i Afrika och Mellanöstern men de asiatiska ländernas korruption kombinerad med den värsta sortens patriarkat har skapat en utvandring utan dess like – av en miljon adoptioner till Väst har Sydost/Nordostasien stått för långt över hälften av desamma… 

”Illegale adoptioner har ikke kun fundet sted i Chile. Også i Indonesien, Colombia og Sri Lanka, hvorfra hundredvis af børn er adopteret til Danmark, er der fundet tegn på ulovligheder. Det skriger på en dansk kommissionsundersøgelse, mener adoptivorganisation.” 

https://jyllands-posten.dk/international/ECE12789800/hundredvis-af-boern-i-danmark-er-adopteret-fra-lande-hvor-hollandsk-kommission-har-fundet-tegn-paa-systematisk-misbrug

”Det er ikke kun børn adopteret til Danmark fra Chile, der potentielt kan have været ofre for illegale adoptioner. Også i en række andre lande, hvorfra danskere har adopteret hundredvis af børn, er der mellem 1968-1998 fundet tegn på »systematisk og strukturelt misbrug« – og dermed potentielt også brud på Haagerkonventionen, der skal beskytte børnene mod bortførelser.”