Intervjuad i SVT:s Kulturnyheterna om de utlandsadopterades litteratur

Lisa Wool-Rim och jag intervjuades ikväll kl. 18.15 i SVT:s Kulturnyheterna om de utlandsadopterades litteratur i relation till frågan om de korrupta adoptionerna och Lisa berättade om sin uppmärksammade debutbok ”Palimpsest” medan jag berättade om de adopterades i Sverige litteratur i allmänhet:

https://www.svt.se/kultur/bok/hennes-papper-var-forfalskade-skildrade-sin-adoption-i-serieroman

Till skillnad från de adopterades litteratur i t ex USA, där bl a Jane Jeong Trenkas romaner har behandlat frågan om illegala adoptioner, har få adopterade i Sverige gjort det i sina böcker och Lisas ”Palimpsest” från 2016 är därför något av ett undantag liksom hennes kommande grafiska roman ”Den uppgrävda jorden”.