Jiang Millington frågar sig idag i Tidningen Syre om jag nu kanske äntligen kommer att få upprättelse efter att ha betalat ett mycket högt pris för att under årtionden ha drivit frågan om internationell adoption och utlandsadopterade på ett kritiskt sätt

Jiang Millington, som är en av Sveriges 60 000 utlandsadopterade och en av landets 10 000 adopterade från Sydkorea, säger som det är i Tidningen Syre: På 1960-, 70- och även 80-talen var det lika mycket en självklarhet att Sverige och svenskarna adopterade överlägset flest (proportionellt sett) icke-vita barn från den så kallade Tredje världen och från de gamla kolonierna (d v s jämfört med alla andra västländer) på grund av internationell solidaritet och antirasism som att det var mer eller mindre fullständigt tabu för de adopterade själva att intressera sig för sitt ursprung och än mer söka efter sin förstamamma och det var först framåt 90-talet och egentligen i huvudsak på 00-talet som det blev socialt accepterat att adopterade började göra det:

Vi adopterade behöver vår historia

Sveriges 60 000 utlandsadopterade har fram tills nu tystats av en hel nations (d v s av Sverige och svenskarna) pålagda tacksamhetsskuld i många decennier samtidigt som alltför många har lidit i årtionden i tystnad av en extrem raslig isolering och tärande existentiell ensamhet och tyvärr har redan närmare 1000 utlandsadopterade hunnit gå bort i förtid p g a självmord, missbruk och ett allmänt självdestruktivt leverne – det är då ett statistiskt faktum att ingen annan demografisk grupp i det svenska samhället lider av en sådan överdödlighet (d v s att dö i onödan/i förtid) och av så höga självmordstal (och både självmordsförsök och genomförda självmord) som just de utlandsadopterade.

Slutligen frågar sig Jiang om sanningen kanske äntligen har hunnit ikapp Sverige och svenskarna och om jag själv kanske faktiskt kommer att få min upprättelse nu (OBS: jag har då ”non-stop” och måhända på ett fullständigt ohämmat och totalt hänsynslöst ”no limits”-sätt drivit frågan om internationell adoption och utlandsadopterade på ett kritiskt sätt ända sedan 90-talet och fram tills idag och fått betala ett mycket högt pris för det):