Göteborgs-Tidningen och Borås Tidning kräver på ledarplats att regeringen och socialminister Lena Hallengren måste sluta fördröja tillsättandet av en utredning, att den kommande utredningen måste undersöka de utlandsadoptioner som även ägde rum efter år 2000, att internationell adoption i det närmaste kan likställas vid människohandel och trafficking samt att Sverige bör följa det holländska exemplet och stoppa alla utlandsadoptioner

Göteborgs-Tidningen (GT) och Borås Tidning (BT) skriver igår respektive idag på ledarplats att ”Lena Hallengren måste sluta fördröja en grundlig granskning”, att den kommande utredningen måste undersöka de utlandsadoptioner som även ägde rum efter år 2000 såsom från Kina inte minst, att internationell adoption i det närmaste kan likställas vid människohandel och trafficking samt att Sverige bör följa det holländska exemplet och ”överväga att preliminärt stoppa adoptioner från utlandet för att bryta brottskedjorna”:


GT 2021-02-23:
”Socialminister Lena Hallengren har däremot länge försökt undvika att ta i den känsliga frågan om missförhållanden vid internationella adoptioner. Sverige bör avvakta en brottsutredning i Chile, har hon sagt. Men på måndagen förklarade Hallengren i DN att regeringen vill se över hur adoptionsförmedlingen fungerade under 1960- till 1990-talen och att det arbetet kanske ska dra i gång innan det chilenska rättsväsendet är klart.


Vadå kanske? Och varför dra ett streck vid 1990-talet? Det finns ingen anledning att vänta – många biologiska föräldrar har redan gått bort. Det finns heller inget skäl att utesluta senare års missförhållanden – i Chile fanns nätverk som stal barn långt in på 2000-talet.


Lena Hallengren bör snabbt tillsätta en grundlig granskning av de internationella adoptionerna till Sverige. Det är vi skyldiga de stulna barnen och deras föräldrar.”


BT 2021-02-24:
”Människohandeln tar sig många former, arbetskraft, prostitution, surrogatmödraskap. Ofta handlar det tyvärr om barn. DN har rapporterat om hur detta även har varit en del av Sveriges adoptionshistoria. Madeleine In-hwa Björk, själv adopterad på felaktig grund, säger i en intervju i DN att: ”Barn och pengar korsar varandra. Det är pengar i utbyte mot någonting.””


(…)


”Människohandel måste bekämpas hårdare på alla plan, och genom mer internationellt samarbete. Som Nederländerna bör Sverige överväga att preliminärt stoppa adoptioner från utlandet för att bryta brottskedjorna. Att ta en paus från adoption av barn, i de fall man inte vet om föräldrarna har godkänt det, kan göra att den svarta marknaden bakom förlorar en av sina stora inkomstkällor.
Adoption kan fortfarande ske inom landet, men målet måste i längden vara att föräldrar aldrig ska behöva förlora sina barn på falska premisser. När det finns pengar inblandande, med en ojämn ekonomisk fördelning i världen, är det svårt att säkerställa att saker går rätt till.


Vi måste komma ihåg att människor aldrig är en vara. Som ett av världens rikaste länder har Sverige ett ansvar att säkerställa att det efterföljs i praktiken.”