Om personer som hittar till min blogg

Ibland undrar en hur alla de tusentals personer som hittar till min blogg just hittar till min blogg och ett sätt att få veta det är då att följa de länkar som wordpress.com-systemet listar, som visar den sida som personen/personerna ifråga som har besökt min blogg var inne på innan de besökte bloggen.

Ofta handlar det om att de har klickat på länkar till min blogg som hittas i digitala texter som exempelvis emanerar från olika dagstidningar eller som hittas på andra personers bloggar eller på olika högskolors eller forskningsinstituts sidor.

Denna gång visar det sig att någon/några har sökt på något så udda som uttrycket ”ariska knölen” och därav hittat till min blogg. Diskussioner om den s k ”ariska knölen” hittas f ö bl a på Flashback och Familjeliv, som ibland kallas ”kvinnornas Flashback”, och uttrycket i sig kommer från de s k folkdjupen och är ett från början folkligt och s k ”kärvänligt” uttryck som brukades inom den svensktalande gemenskapen mellan cirka 1900-1960 för att kort och gott beskriva personer som är s k långskalliga, såsom flertalet infödda majoritetssvenskar ansågs vara på den tiden.

Konkret syftar det folkliga uttrycket den ”ariska knölen” på den utväxt eller just knöl som många majoritetsinvånare och skandinaver generellt har i/på bakhuvudet.

Jag hörde själv talas om detta smått arkaiska och antikverade uttryck, som då verkar ha överlevt in i våra dagar i de svensktalande s k folkdjupen, när jag bodde i Uppsala och fick höra på omvägar att SD Uppsalas ordförande hade låtit mäta sitt huvud hos (och av) en av Sveriges sista rasforskare av den gamla stammen innan denne gick bort. SD Uppsalas dåvarande ”starke man”, som samtidigt var (nazi)skinhead och arrangör av vit makt-musikkonserter, hade då låtit sprida ut inom Uppsalas s k nationella rörelse att han just hade den ”ariska knölen” och sin s k långskallighet bevisad för sig själv på papper och i siffror.