Om motiven bakom SD:s kamp mot de amerikanska IT-jättarna

Idag har Jimmie Åkesson, Jessica Stegrud, Aron Emilsson och Matheus Enholm en uppskruvad artikel på DN Debatt där SD i det närmaste jämför sig med den tidiga arbetarrörelsen och som visar att SD:s närmast hysteriska kamp för Swebbtv och mot Youtube under julhelgen liksom för Trump och mot Twitter efter stormningen av Kapitolium inte bara var ett tillfälligt utspel utan att det faktiskt handlar om blodigt allvar för partiet och i förlängningen om SD:s framtida valframgångar:

https://www.dn.se/debatt/techjattarna-kan-inte-tillatas-styra-svensk-politisk-debatt

”Människor inom civilsamhället och arbetarrörelsen har genom historien, med sina åsikter som utgångspunkt, arbetat för att driva igenom förbättrade levnadsvillkor för den breda massan. Under mitten av 1900-talet infördes viktiga välfärdsreformer och en stadig förbättring av arbetsvillkoren genom demonstrationer och ett folkligt tryck underifrån. Om sådana demonstrationer hade skett i dag hade de antagligen skett på Facebook genom en stor mängd kommentarer och debattinlägg.”

(…)

”Gamla tiders arbetarrörelser hade nog inte velat höra ”bygg ditt eget torg” när de kampanjade för arbetares villkor eller allmän och lika rösträtt. Demokratin riskerar att urholkas när amerikanska bolag underkänner vissa individers åsikter. Om vi inte gör något snart så kommer framtidens val att avgöras på plattformar som inte tvekar att ta bort åsikter som inte passar in i deras egen konstruerade åsiktsmall. Det, om något, är ett allvarligt hot mot demokratin.”

SD dominerar nämligen idag nästan helt de största och viktigaste sociala medierna och de SD-associerade alternativmedierna är numera så stora att de kan konkurrera med några av de största dagstidningarna och ”gammelmedierna” men den stora mardrömmen, som också den högerextrema alternativa bokmässan konstaterade i Huddinge i höstas, är just att de amerikanska IT-jättarna ska stänga av dem från plattformarna temporärt eller permanent.

SD:s fortfarande relativt nya tv-kanal Riksstudios är t ex helt beroende av Youtube och Facebook och den stora frågan är väl om SD t o m skulle gå bakåt i opinionen och erhålla ett sämre valresultat om SD och alternativmedierna inte var så stora i de sociala medierna?

Det finns då en del som tyder på att alternativmedierna är proportionellt sett större i Sverige än i många andra västländer och att ”vårt” högerpopulistiska parti, d v s SD, därigenom är mer beroende av de sociala medieplattformarna och i förlängningen av just de amerikanska techjättarna i Silicon Valley i Kalifornien än motsvarande partier i andra västländer.