Om förekomsten av termen rasism på svenska och engelska

Två fascinerande s k big data-staplar/kurvor vilka är hämtade från textdatabasen Svenska dagstidningar respektive Google Books (och dess Ngram-sökfunktion) och som visar förekomsten av ordet ”rasism” på svenska samt på engelska (+ adjektivet ”racial”):


Det som går att säga är väl att förra årets BLM-rörelse antagligen är huvudorsaken till att den sedan 2014 nedåtgående trenden för bruket av termen rasism i den svenskspråkiga analoga pressen (d v s i praktiken tryckta svenskspråkiga pappersdagstidningar) bröts: Det handlade då om 12 952 förekomster av ordet år 2020 att jämföra med 9819 under 2019.


I övrigt går det att konstatera att på engelska, och säkert på i stort sett alla de stora västerländska språken, så korresponderar förekomsten av ”racial” dels med högimperialismen och för engelskans del naturligtvis med Brittiska imperiet (ca 1880-1945) och med nazismen, Andra världskriget och Förintelsen (1940-talet) samt dels med den s k 68-revolutionen, den svarta medborgarrättsrörelsen och den Tredje världen-orienterade antirasismen och slutligen med 2000-talets ”kulturkrig” och debatt om mångkulturalismen i samband med det s k kriget mot terrorismen. Tydliga nedgångar ägde ”omvänt” rum under Kalla kriget på 1950-talet samt under 1980-talet och även på 2010-talet.