Stort reportage i The Guardian om genomkorrupta Adoptionscentrum och de illegala adoptionerna från Chile

Aaron Nelsen skriver idag i The Guardian om de tusentals korrupta adoptioner som har ägt rum från Chile (och även från andra länder) till Sverige och då detta ju är en brittisk tidning så hängs ett flertal av de skyldiga ut med namn (och med rätta anser i varje fall jag då de har förstört livet för tusentals förstaföräldrar och biofamiljer/släktingar och för tusentals adopterade och även för tusentals adoptivföräldrar), d v s personer som en gång har varit anställda av västvärldens näst största adoptionsförmedlare, d v s genomkorrupta svenska Adoptionscentrum (AC) såsom AC-grevinnan som var vän med Sveriges ambassadör i Chile och som låg bakom de tecknade Pippi-filmerna och AC:s f d Latinamerikachef på plats i Latinamerika den genomkorrupta ”child finder:n” Anna Maria ”Aja” Elmgren som opererade i bl a Chile, Argentina, Uruguay och Brasilien för att ”harvest:a” potentiella adoptivbarn till svenskarna.

https://www.theguardian.com/news/2021/jan/26/chile-stolen-children-international-adoption-sweden?fbclid=IwAR1unuwOQabOnNoFabnIMay8bEe5DJgZFQh6oT_84Tj9fWNRwjxBS4sJveU