Ännu en s k DPRK-fetischpublikation har nu sett dagens ljus

Västs och västerlänningarnas fascination för det fåtal länder på jorden där Väst och västerlänningarna inte har så stor påverkan (utöver Nordkorea handlar det väl om Kuba, Eritrea, Iran och några länder till men Nordkorea är nog det extremaste exemplet bland dessa länder) verkar aldrig ta slut och just i denna bok handlar det om estetiken exemplifierad genom några av huvudstaden Pyongyangs hotell. Den nordkoreanska estetiken kan sägas bära spår dels av förmoderna och förkoloniala koreanska och östasiatiska (sinocentriska) drag, dels av rätt så tydliga spår från Japanska imperiets tid när hela Koreahalvön var en japansk (bosättar)koloni och dels drag av Sovjet-Ryssland och fr a av den stil som går under benämningen Stalins empirestil.


Det s k svenska folket verkar f ö vara särdeles stora konsumenter (och läsare) av allt vad böcker om Nordkorea heter – inget annat icke-västerländskt land har så många boktitlar ”på sitt samvete” som Nordkorea under de senaste 20 åren (utöver möjligen antalet böcker på svenska som handlar om Brasilien, Sydafrika, Etiopien, Turkiet, Kina och Indien vilka väl är de länder som kan konkurrera med Nordkorea vad gäller svenskarnas bokintresse) vad gäller bok(ny)utgivningar som antingen är författade av svenskar eller översättningar till svenska från andra språk så denna nya DPRK-fetischpublikation lär nog kunna hitta sina läsare även i Sverige.


Varför just svenskarna är så särskilt fascinerade av Nordkorea och så till den milda grad att de så gärna och ofta köper och läser (och säkert också lånar) böcker om Nordkorea är det dock ingen som vet men fler än jag har noterat det och kanske är det ett arv från svenskarnas samtidshistoriska pro-”Tredje världen”-engagemang.