SD:s riksdagsledamöter uppvisar den lägsta utbildningsnivån

SCB har i dagarna undersökt utbildningsnivån bland riksdagsledamöterna och resultatet överensstämmer väl med Acta Publicas undersökning av kommunpolitikernas resultat på högskoleprovet:


Miljöpartiet och Vänsterpartiet toppar båda listorna och jämförelserna medan SD hamnar sist respektive näst sist: Sammanlagt 34% av SD:s riksdagsledamöter har en avslutad och uttagen eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre bakom sig (att jämföra med 22% bland befolkningen i stort). Ur ett (klass)historiskt perspektiv är dessa siffror anmärkningsvärda för under större delen av 1900-talet var det M- och FP/L-politikerna som uppvisade den högsta utbildningsnivån medan S och SKP/V uppvisade den lägsta dito.