45% av männen har fortfarande stort förtroende för Åkesson

Under pandemiåret 2020 har förtroendet för Löfven ökat rejält medan förtroendet för Åkesson har sjunkit samtidigt som förtroendet för Kristersson är fortsatt hög(s)t och Busch är numera den partiledare som åtnjuter högst förtroende bland unga personer (45%).


Åkesson nosat på andraplatsen i förtroendeligan men nu har då Åkesson petats ned till fjärdeplatsen under pandemin även om det inte skiljer särskilt många procentenheter mellan Löfven, Busch och Åkesson.


Åkesson var under många år den partiledare som flest angav att de inte hade något förtroende för men så är inte längre fallet – numera hamnar Åkesson i mitten av lägst förtroende-partiledarligan och kring 50% uppger idag att de saknar förtroende för Åkesson.


Uppemot 45% av männen men endast runt 30% av kvinnorna uppger slutligen att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson när pandemiåret 2020 snart är över och detta är då den största könsskillnaden i jämförelse med de andra partiledarna.