Under julhelgen har i praktiken hela den samlade svenska s k nationella rörelsen med SD i spetsen stått upp för högerextrema och konspiracistiska Swebbtv

Under julhelgen har i praktiken hela den samlade svenska s k nationella rörelsen med SD i spetsen stått upp för högerextrema, vit makt-rörelseanknutna, kryptoantisemitiska och konspiracistiska Swebbtv:


Bakgrunden står att hitta i att svenska YouTube har stängt ned den svenska s k nationella rörelsens rörlig bild/film/tv-kanal-flaggskepp Swebbtv med sina 65 000 följare och 100 000-tals ackumulerade tittare.

Högerextrema Swebbtv har sedan kanalen grundades 2016 av SD-anknutna Jan Sjunnesson och under ledning av Mikael Willgert fullkomligen masspridit konspirationsteorier och då Swebbtv just var den överlägset mest framgångsrika tv-satsningen inom den svenska s k nationella rörelsen i bred mening som inte minst nådde ut till väldigt många unga personer (som tyvärr verkar vara särskilt mottagliga för konspirationsteorier) så massmobiliseras det just nu som aldrig förr för Swebbtv och mot YouTube under ledning av SD som påhejas av hela den samlade högerradikala (alternativmedie)världen (Nyheter idag, Fria tider, AfS, Det fria Sverige o s v).


På den alternativa högerradikala bokmässan som ägde rum i det s k Sveahuset i Huddinge i höstas var just frågan om den samlade svenska extremhögerns tv-satsningar med Swebbtv som paradexemplet uppe till diskussion och deltagarna talade sig varma för att YouTube är framtiden för rörelsen vad gäller sociala medier-plattformer (d v s rörlig bild/tv/film slår idag textmedier med hästlängder vad gäller ”outreach” och ”impact”) och den stora faran inför framtiden var att just bli avstängd/utslängd från YouTube och nu har det då hänt (dagen innan julafton stängde YouTube av Swebbtv).


SD och den svenska s k nationella rörelsen klarar sig helt enkelt inte utan sina alternativmedier och trots att rörelsen redan når 100 000-tals läsare per dygn med alla sina webbaserade alternativmedietidningar och tack vare rörelsens dominans på Facebook, Instagram och Twitter så är YouTube och just rörlig bild (d v s film/tv) helt oslagbart särskilt bland yngre personer (barn, ungdomar och unga vuxna) vilka numera vare sig läser textbaserade analoga pappersmedier eller textbaserade digitala alternativmedier.


Det är alldeles uppenbart att YouTubes avstängning av Swebbtv under julhelgen har verkat som en samlande fråga för den annars så splittrade och spretiga svenska extremhögern och den stora frågan är nu om SD och den samlade svenska extremhögern som just nu står upp ”som en man” (och även kvinna för det finns naturligtvis också kvinnor inom SD och den s k nationella rörelsen) för Swebbtv och mot YouTube kommer att vinna denna strid liksom hur mycket stöd SD kan tänkas komma att få av både ”gammelhögern” och ”gammelmedierna” i kampen mot de amerikanska techjättarnas ”censur”?

En kommentar

  1. Pingback: Yttrandefrihet, ”sociala medier” och makten. | PEPPRAT RÖDGRÖNT