Alingsås Tidnings f d ägare far och son Bengt och William Michelsen som intervjuas i dagens DN är möjligen rätt så högerradikaliserade

Dagens DN innehåller ett stort reportage om Alingsås Tidning och en stor intervju med Alingsås Tidnings f d ägare William Michelsen som tillsammans med sin far Bengt Michelsen ägde och drev den familjeägda tidningen med kring 40 anställda och runt 95 000 läsare fram tills 2019 när GP tog över ägarskapet.

Jag har inget att säga om far och son Michelsen som tidningsmakare och publicister och inte heller om William Michelsens hypotes att GP:s övertagande av Alingsås Tidning var ”regisserat” och nästan något av en konspiration riktad mot familjen men däremot tror jag mig veta att far och son Bengt och William Michelsen möjligen är rätt så högerradikaliserade:

År 2018 mejlade William Michelsen, som då intervjuas i dagens DN, mig efter att jag hade uppmärksammat att den gamle nazistledaren Göran Assar Oredssons gravsten vid Kristbergs kyrka utanför Motala är försedd med ett nazistiskt solkors. Oredsson var ledare för nazistiska Nordiska rikspartiet mellan 1956-2009 som fostrade flera generationer av svenska högerextremister och bl a några av dem som sedermera kom att bilda SD. William Michelsen uttryckte sitt tydliga missnöje över att jag hade tagit upp detta med Oredssons gravsten och skrev bl a följande:

”Vem fan bryr sig om vilka symboler graven har? Vi lever i en ny tid, och vi kan inte älta det gamla om och om igen. Ett råd: Jobba utomlands ca fem år och då har man ett nytt perspektiv på hur historien funkar.”

Williams pappa Bengt Michelsen mejlade därefter Karlstads universitet ett år senare i samband med att jag då ägnade mig åt forskningsprojektet Att rasialisera Sverige: Berättelser om en ny svenskhet, som handlade om att kartlägga, kategorisera, studera och analysera den icke-vita svenska samtidslitteraturen. Bengt Michelsen hade alldeles uppenbart reagerat rejält negativt på att jag hade erhållit statliga forskningsmedel från Vetenskapsrådet för denna studie som bl a resulterade i boken ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” och han skrev bl a följande:

’”’Rasialisera Sverige’. Vad är det för stolligheter? Har folk verkligen tid för trams som ’genusvetenskap’. Koka soppa på en spik.”