2020-talet kommer med all säkerhet att bli massmigrationens tid för idag flyr fler människor p g a den tilltagande klimatkatastrofen än p g a politisk förföljelse eller krig

Massmigrationens tid är nu – d v s under 2020-talet för idag flyttar och flyr fler människor på jorden p g a klimatkatastrofen än p g a politiskt förtryck, fattigdom eller krig:


Under tidigmodern och modern historisk tid dominerades den internationella migrationen av européerna – mellan ca 1500-1950 emigrerade mellan 60-70 miljoner européer (och kanske fler än så) till kolonierna och bosättarstaterna utanför Europa och över haven – liksom av afrikanerna och asiaterna i form av 12 miljoner afrikanska slavar och miljontals asiatiska kulier vilka transporterades till Europas plantagekolonier.

Därefter inleddes den utomvästerländska invandringen till Väst så sakteliga på 1950-, 60- och 70-talen samtidigt som kolonierna blev självständiga och miljontals och åter miljontals europeiska bosättarättlingar tvingades återvända till Europa som ett resultat av att kolonierna blev självständiga.


Efter Kalla krigets slut började allt fler f d kolonier att tyvärr utvecklas till s k failed/fragile states och helt enkelt falla sönder som suveräna stater efter att ha varit självständiga i 30-40 års tid (de utomvästerländska statsbildningarna började visserligen destabiliseras redan under Kalla krigets slut) och fr a efter det senaste millenieskiftet exploderade sedan den utomvästerländska invandringen till Väst mätt i siffror och denna invandring kommer med all säkerhet att växa till mycket större proportioner än de som gällde på 00- och 10-talen mot bakgrund av den tilltagande klimatkatastrofen och då mycket höga procentandelar av den utomvästerländska befolkningen på jorden är under 30 år gamla (för lite mer än 100 år sedan utgjorde västerlänningarna kanske 40% av mänskligheten men idag är denna andel nere på kring 10% beroende på hur en räknar).