Vilka är egentligen de 324 000 Facebook-profilerna som gillar SD?

En sammanställning och siffra som får en att undra (utöver att alla som kan sina sociala medier redan vet att SD tyvärr dominerar desamma vad gäller genomslag, räckvidd, inflytande, statistik o s v) om detta i praktiken innebär att över 28% av SD:s väljare i 2018 års riksdagsval faktiskt har gillat partiet på Facebook (varav 57 f ö är s k ”vänner” till mig) eller så handlar det om ett inte obetydligt antal s k botar och/eller om ett likaledes inte obetydligt antal icke-svenskar som befinner sig utanför landets gränser (och vilket i båda fallen innebär att de ju definitivt saknar rösträtt i svenska val).

Den stora frågan är helt enkelt vilka dessa över 324 000 Facebook-profiler som gillar SD egentligen är mot bakgrund av hur många som röstade på SD i 2018 års riksdagsval liksom även mot bakgrund av att SD har kring 30 000 medlemmar samt att det fortfarande bör anses vara relativt kontroversiellt än idag att öppet gilla SD på Facebook.