Är SD Stockholms ”starke man” Peter Wallmark den som ska lyckas med att ”erövra” Stockholm åt SD såsom doktor Goebbels en gång ”erövrade” Berlin åt NSDAP?

Är SD Stockholms nuvarande ”starke man” den maffialedaraktige och korrupte despoten Peter Wallmark rätt person att ”erövra” den svenska huvudstaden? För såsom Berlin var den svåraste ”nöten” att ”knäcka” för NSDAP och Hitler så är Stockholm definitivt det för SD och Åkesson att döma av att SD numera ligger på 12-17% i Göteborg och Malmö men fortfarande bara på ett ensiffrigt procenttal i just Stockholm (kring 9%).
Vad gäller Berlin så var det till slut doktor Goebbels som lyckades ”bräcka” den tyska huvudstaden med hjälp av en kombination av ren list, smart propaganda och hårdhänta metoder och kanske är Wallmark möjligen rätt person åtminstone vad gäller att driva en hårdhänt politik liksom att tillämpa hårda metoder mot oppositionella partikamrater för om SD Stockholm fick bestämma i rikets största kommun (där det tyvärr skjuts och bombas mer än någonsin just nu under pandemin) så är det då denna budget som gäller och som just får sägas vara tämligen hårdhänt:


Samtidigt som SD och dess alternativmedier ständigt gastar om kriminaliteten och våldet bland ungdomarna med utomeuropeisk bakgrund vill SD Stockholm spara in på hjälp till unga med försörjningsstöd och på avhopparverksamhet för kriminella (läs: unga, marginaliserade ”andrageneration:are” i ”Orten”) liksom på stöd till nyanlända och på modersmålsundervisningen vilket sammantaget fullständigt skulle slå undan benen på just de stockholmare som är allra mest marginaliserade och vilket knappast kommer att minska kriminaliteten och våldet.