Ny skrift från Länsstyrelsen i Stockholm som behandlar frågan om rasism i arbetslivet

I somras under och i samband med BLM-rörelsen/debatten beslutade den röd-gröna regeringen att länsstyrelserna i landet ska intensifiera arbetet med att motarbeta rasism i arbetslivet och på arbetsmarknaden och specifikt kopplat till diskriminering p g a hudfärg och nu har Länsstyrelsen i Stockholm, som sedan flera år tillbaka har arbetat med frågan i form av projektet Vidga normen i praktiken, publicerat en skrift för att inspirera landets övriga länsstyrelser – ”Ett jämlikt arbetsliv. Hudfärgens betydelse på arbetsmarknaden”:

”Hudfärgsbaserad diskriminering är i dag ett av de största hindren för att uppnå jämlikhet på svensk arbetsmarknad. I diskussioner som uppstår kommer du kanske någon gång att känna dig rådvill. Förhoppningsvis kan du då finna stöd i den här skriften. Syftet har varit att ge arbetsgivare, fack och arbetstagare en introduktion till arbetet med hudfärgsbaserad diskriminering och aktiva åtgärder.”

Klicka för att komma åt Ett%20jämlikt%20arbetsliv%20-%20Hudfärgens%20betydelse%20på%20arbetsmarknaden%20-%20webb.pdf

”Rasism och hudfärgsbaserad diskriminering är områden där vi inte har kommit så långt som vi kanske tror eller hoppas. Vi vet hur löneskillnaderna ser ut mellan kvinnor och män, men vad vet vi egentligen om löneskillnader kopplade till hudfärg? Och hur ”färgblinda” är våra arbetsplatser och hur säkerställer vi att diskrimineringslagstiftningen följs?”

(…)

”När det kommer till hudfärgsbaserad diskriminering är personer som rasifieras* som icke-vita mer utsatta och för dem är färgblindhet som verklighetsbild inte lika trovärdig. Vita svenskar däremot saknar ofta vana att förhålla sig till sin egen hudfärg. Vithet är norm i Sverige och när icke-vita diskrimineras och missgynnas innebär det att vita gynnas. Detta skakar om många vita människor, och arbetet med att lära sig och andra att se detta system är därför inte gjort i en handvändning.”