Om årets SVT-julkalender ”Mirakel” och dess adoptionstematik

DN:s Helena Lindblad recenserar idag SVT:s julkalendern-tv-serie ”Mirakel” som har premiär idag och frågar sig med rätta hur SVT har kunnat gå med på att låta handlingen kretsa kring huvudkaraktären Mira som sägs vara föräldralös och bo på ett HVB-hem där hon väntar på att ett (ofrivilligt) barnlöst par ska komma och adoptera henne.

Väldigt få barn är då för det första juridiskt-biogenetiskt föräldralösa i dagens Sverige även om sådana barn absolut finns och väldigt få inhemska, nationella adoptioner genomförs idag av adoptanter som inte är biogenetiskt relaterade till barnet/n ifråga. Visst genomförs ett antal tusen inhemska, nationella adoptioner per år i Sverige men den absoluta majoriteten av dessa adoptioner är styvbarnsadoptioner och släktadoptioner och endast ett 30-tal rör adoptioner av barn som adoptanten/adoptanterna inte har ett biogenetiskt band till och de flesta av dessa adoptioner är fosterbarnsadoptioner.

Det är troligt (i alla fall tror jag det) att det faktum att ”Mirakel” delvis utspelar sig 1920 (liksom 2020) helt enkelt har fått ”smitta” av sig på handlingen för 1920 fanns det då sammanlagt kring 8000 barnhemsbarn (liksom även runt 30 000 fosterbarn) i dåtidens Sverige (varav de allra flesta var ”produkter” av sexuella förbindelser innan eller utanför äktenskap, d v s dessa barn var antingen barn till mycket unga ogifta föräldrar eller resultat av s k ”snedsteg” p g a otrohet och en hel del var troligen också resultatet av rena övergrepp) vilka var placerade och permanent bosatta på 100-tals barnhem runtom i landet.

Även i min lilla hemstad Motala fanns det då ett barnhem (på Herrgårdsgatan och byggnaden som inhyste Motalas barnhem står faktiskt fortfarande kvar) och även på landsbygden utanför Motala fanns det ytterligare barnhem och just 1920 genomfördes kring 1000 inhemska, nationella adoptioner efter att Sverige hade fått sin första moderna adoptionslag 1917, som började gälla året därpå (efter vikingatiden glömdes adoptionsinstitutet bort under den kristna epoken då kyrkan var emot adoptionsinstitutet och det var inte förrän under modern tid som adoption juridiskt återvände till Sverige och till västvärlden och mellan ca 1890-1940 infördes därför moderna adoptionslagar i i praktiken samtliga västländer inklusive i Sverige).

Slutligen är det väl relativt troligt att det barnlösa forskarparet till slut kommer att adoptera både Mira och den ensamkommande flyktingpojken Galad.

https://www.dn.se/kultur/sa-bra-ar-arets-julkalender-i-svt

”Ett aber med ”Mirakel” är att varken serieskaparna eller SVT:s pr-avdelning verkar veta vad ett HVB-hem är. Nej, det är inget ”nutida barnhem” för föräldralösa där potentiella adoptivföräldrar kan shoppa loss. Det är bara dåligt att ens låtsas det, i synnerhet för den som har ambitioner att tala lite allvar med dagens ungar.”