Deltar snart på den hittills största internationella forskningskonferensen om ras som äger rum i Paris den 14-17 december

Nu är det slutgiltiga programmet äntligen satt för den internationella forskningskonferensen om ras som äger rum (digitalt) vid Sciences Po och INED i Paris den 14-17 december.

https://global-race.site.ined.fr/fr/evenements/conferences-annuelles/2020

Då detta är tredje gången gillt p g a både strejker och pandemier så har ett antal forskare som skulle ha föreläst tyvärr hunnit falla ifrån. Det bör ändå vara den största forskningskonferensen hittills som både är internationell och enbart handlar om ras såsom i relation till data om ras, ras i lagstiftningen och ras utifrån ett både filosofiskt och sociologiskt perspektiv då denna typ av forskningskonferenser annars bara äger rum i den engelsktalande världen och nästan enbart tenderar att samla engelsktalande forskare som studerar ras ur olika aspekter.

Själv är jag den ende svenske forskaren som föreläser om Sverige på konferensen och jag är väl inte den ende svenske forskaren som har något att säga om hur svenskarna som folk förhåller sig till ras, hur Sverige som stat gör detsamma, hur den svenska offentliga statistiken undviker ras eller hur glosan ras position inom nutidssvenskan ser ut (d v s kort och gott hur vi svensktalande uppfattar ordet ras) men jag hoppas i varje fall ha åtminstone något att säga om åtminstone en del av allt detta i min föreläsning.