Den nya folkhälsoenkäten indikerar att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund fortsätter att sacka efter på snart sagt livets alla områden

I skuggan av pandemin har (den både hatade och älskade och fr a den just nu mest omtalade statliga myndigheten) Folkhälsomyndigheten i dagarna publicerat sin/den stora nationella folkhälsoenkät/en som bygger på runt 40 000 enkätsvar och som räknas som en av de största svenska enkätstudierna som genomförs regelbundet.


Tyvärr indikerar årets folkhälsoenkät att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund fortsätter att sacka efter rejält jämfört med och i relation till majoritetsinvånarna liksom till invånarna med övrig nordisk, europeisk och västerländsk bakgrund.


Här nedan följer ett axplock av resultaten och kategorin födda i Sverige inkluderar då numera många s k ”andrageneration:are” och hade inte dessa tagits med under denna kategori så hade resultaten för kategorin födda i Sverige högst sannolikt sett ännu bättre ut:


antal barn som dör under det första levnadsåret per 1000 levande födda barn

födda i Sverige: 1,7 (OBS: hade det bara bott majoritetssvenskar i Sverige så hade det s k svenska folket uppvisat den lägsta spädbarnsdödligheten i världen)

födda utanför Europa: 3,1


antal våldsrelaterade skador per 100 00 invånare

födda i Sverige: 14 (i mycket hög grad s k ”andragenerationsbarn” och även en del s k ”blandbarn”)

födda utanför Europa: 31


andel invånare (25-64 år) som förvärvsarbetar

födda i Sverige: 89% (de som inte förvärvsarbetar är i mycket hög grad s k ”andrageneration:are”)

födda utanför Europa: 65%


andel invånare (25-64 år) som är oroliga att förlora jobbet

födda i Sverige: 11%

födda utanför Europa: 29%


disponibel inkomst efter skatt och inklusive kapitalinkomster

födda i Sverige: 290 500 kr

födda utanför Europa: 191 000 kr


andel vuxna invånare som lever i ekonomisk utsatthet och som uppvisar en disponibel inkomst som är lägre än 60% av medianvärdet för riket i stort

födda i Sverige: 10% (i hög grad studenter/unga vuxna samt kvinnliga pensionärer som har varit s k hemmafruar och/eller som har arbetat deltid och varit hemma med barnet/n under en längre tid)

födda utanför Europa: 38%


andel vuxna invånare som inte klarar av en oväntad/oplanerad utgift på 10 000 kr

födda i Sverige: 10%

födda utanför Europa: 45%


andel barn (0-18 år) som lever i ekonomisk utsatthet och som lever med en eller flera vårdnadshavare som uppvisar en disponibel inkomst som är lägre än 60% av medianvärdet för riket i stort

födda i Sverige: 15% (i mycket hög grad s k ”andragenerationsbarn” och även en del s k ”blandbarn” som växer upp med en ensamstående utrikes född mor)

födda utanför Europa: 62%


andel elever som går ut grundskolan/högstadiet/9:an med fullständiga betyg och gymnasiebehörighet och som därefter inom 4 års tid påbörjar och avslutar gymnasiet med fullständiga betyg och högskolebehörighet

födda i Sverige: 89% (de som misslyckas är i mycket hög grad s k ”andrageneration:are”)

födda utanför Europa: 53%


andel som rapporterar ett lågt socialt deltagande och som är socialt isolerade

födda i Sverige: 14%

födda utanför Europa: 31%


andel som rapporterar att de inte litar på andra människor

födda i Sverige: 25%

födda utanför Europa: 45%


andel som ibland använder cannabis

födda i Sverige: 14,6%

födda utanför Europa: 9%


andel som röker dagligen eller ibland

födda i Sverige: 10%

födda utanför Europa: 17%


andel som har en bra tandhälsa

födda i Sverige: 78%

födda utanför Europa: 60%


andel som har bränt sig i solen någon gång under det senaste året

födda i Sverige: 44%

födda utanför Europa: 25%