Sista delen av tre av podden Osvenskheter som handlar om den icke-vita svenska samtidslitteraturen

Nu har den sista delen av tre publicerats av Per Hans podcast Osvenskheter som handlar om min bok ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen”.

I denna tredje och sista del samtalar Per och jag bl a om hur icke-vita svenskar vänder på perspektiven genom att studera och stereotypisera vita svenskar och om hur icke-vita svenskar möter den vita blicken och avbryter det vita färgblinda talet:

”Med utgångspunkt i Tobias Hübinettes studie av icke-vit svensk samtidslitteratur samtalar Tobias med Per Han om svenskar och svenskhet. I det tredje och avslutande samtalet berörs Sveriges koloniala arv och hur så kallade invandrare, andragenerationare, blandade och adopterade upplever majoritetssvenskarna och de relationer som uppstår dem emellan. Per minns sin barndoms Hasse & Tage-idealism där Sverige alltid stod på de svartas och icke-vitas sida. Tobias redogör därefter för hur det gick till när Sverige – som första land i världen – avskaffade begreppet ras och därmed trodde sig vara befriat från rasism.

Per och Tobias kommenterar vidare också det aktuella uppropet mot rasism på Sveriges Radio. Du som lyssnar får höra hur Tobias skulle ha behandlat kritiken som cheferna fick. Mitt i allt detta dyker den möjliga motsvarigheten till n-ordet upp – det svenska r-ordet. Kanske väntat, kanske lika sårande. Avslutningsvis, för att summera de Andra svenskarnas drömmar om att accepteras som svenskar till fullo, föreslår Per ett nytt begrepp som kanske skulle kunna vara mer inkluderande än de som gäller idag.”