57 poster på publikationslistan sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet för fem år sedan

I år har det gått fem år sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet (KAU) efter sex år vid Stockholms universitet, närmare tio år vid Mångkulturellt centrum och sex-sju års mer eller mindre sammanhållen undervisningstid vid Södertörns högskola och där jag sedan tre år tillbaka även har en fast (lektors)tjänst (jag undervisar dessutom även vid bl a Konstfack och KTH vid sidan av KAU-tjänsten):


Just idag skickade universitetsbiblioteket ut en översikt över alla oss anställda KAU-forskares publikationer som täcker åren 2015-19 och för min egen del har det i alla fall blivit några poster på det s k CV:t under dessa år trots alla energislukande och tidsödande konflikter som tyvärr har genomsyrat större delen av denna tidsperiod och vilka tyvärr har inverkat menligt på både min akademiska ”output”, min politiska verksamhet, min privatekonomi, mitt sociala liv och mitt allmänna välbefinnande.


Det handlar om inalles 57 poster om universitetsbiblioteket har räknat rätt men samtidigt ser listan nog ganska så enkelspårig ut för en utomstående – d v s i stort sett alla texter handlar antingen om adoption och adopterade, om Korea och asiater, om extremhögern och nazister, om ras och vithet eller om invandrare och minoriteter (svenska muslimer och romer, afrosvenskar, icke-vita svenskar o s v).