Recenserad i Motala Tidning

Catrin Lundströms och min nya bok ”Vit melankoli. En analys av en nation i kris” recenseras i min hemstads lokaltidning Motala Tidning:

Det känns alltid lika speciellt att förekomma och omnämnas i just Motala Tidning, där jag intervjuades liksom fick mina första texter publicerade redan från och med när jag gick i mellanstadiet, och inte minst då jag är väl medveten om att merparten och flertalet av de jag växte upp tillsammans med – barndomsvänner, klasskamrater o s v (inklusive deras syskon och föräldrar och numera också deras partners och barn) – har stannat kvar i Motala och bor och lever i denna lilla östgötska stad fortfarande än idag och det är väl numera mest bara när jag ”dyker upp” i lokaltidningen som jag ger mig till känna bland dem nuförtiden.