Nu har SD sjösatt och lanserat sin egen tv-kanal som går under namnet Riksstudios

Nu har SD lanserat sin tv-kanal Riksstudios (som verkar förkortas R eller Riks – historiskt sett har förledet riks- f ö varit något av den s k nationella rörelsens ”favvo”-förled…) och partiet väljer därmed att framledes även satsa på rörlig bild efter att redan ha markerat sin närvaro rejält i bloggosfären, i den digitala (alternativ)medievärlden och inte minst i de sociala medierna där SD har en mycket stark och kraftig närvaro på bl a Facebook, Instagram och Twitter och nu är det väl mest bara podcastvärlden som SD ännu inte har ”erövrat” i någon större utsträckning (OBS: naturligtvis finns det ett flertal mer eller mindre löst SD-anknutna poddar men ingen av dem har i varje fall mig veterligen hitintills lyckats ta sig upp till topp-10-platsen bland landets mest populära politiska podcastprogram):


I samband med och efter att SD producerade och publicerade sin första ”dokumentärfilm”, d v s propagandafilmen ”Ett folk, ett parti – Socialdemokraternas historia” inför 2018 års val, som hittills 100 000-tals har sett via YouTube, fick partiet alldeles uppenbarligen ”blodad tand” mot bakgrund av denna films enorma genomslag och SD har därför sedan dess arbetat målmedvetet med att satsa på rörlig bild och just skapa en egen tv-kanal och antagligen också försökt att rekrytera flera ”riktiga” journalister som har rörlig bild/tv-kompetens/erfarenhet.


Under många år var det mest bara SD:s mycket uppmärksammade propaganda- och valfilmer (i kortfilms- och reklamfilmsformat) liksom partiledningens årliga julfirandefilm (som ibland kunde hålla på i timmar och som knappt någon tittade på förutom mig själv och några andra ”närmast sörjande”) som gällde för partiet vad gäller just rörlig bild men nu har SD m a o även en egen tv-kanal till sitt förfogande och det är uppenbart att det handlar om att den svenska s k nationella rörelsen i bred mening på sistone har satsat hårt/stort på rörlig bild (såsom t ex Swebbtv) för att försöka nå ut till unga människor som p g a digitaliseringen och raset för bokläsandet (liksom än mer för läsandet av tidningar och tidskrifter) i stort sett har slutat att läsa tryckt text/skrift (förutom i skolan) mot bakgrund av att över 90% av landets barn, ungdomar och unga vuxna numera dagligen ”hänger på” och ”konsumerar” YouTube och annan typ av just rörlig bild-klipp i kortformat (såsom på Tiktok).


De intervjuer och reportage som hittills har publicerats går väl i linje med dels partilinjen i stort (såsom t ex att försöka massprida och en gång för alla fast förankra diskursen om och bilden av s k ”omvänd rasism” i form av s k ”svenskfientlighet” bland landets utomeuropéer och kanske fr a bland ”Orten”-invånarna i miljonprogramsområdena vilka särskilt sägs förakta eller t o m hata det s k svenska folket) och dels med den mer eller mindre löst SD-anknutna alternativmedievärlden som redan åtnjuter 100 000-tals unika läsare per dygn – d v s det handlar i mycket hög grad om att producera ”känslo-tv” genom att likt alternativmedia regelbundet, ”avpixla”, ”out:a” och ”hänga ut” invånare med utomeuropeisk bakgrund med namn och bild som sextrakasserar och våldtar, skjuter och bombar eller rånar och misshandlar i första hand majoritetssvenskar.


Slutligen går det inte att undvika att säga någonting om könsaspekten (i alla fall kan inte jag undvika att göra det):


Det är alldeles uppenbart att SD låter de unga IT-”grabbarna” (SD:s propagandaverksamhet sköts då i mycket stor utsträckning av IT-kunniga unga män som är anställda av partiet på heltid och vilka – och detta går det tyvärr inte att ta ifrån SD – fullständigt har revolutionerat och förändrat den svenska politikens spelregler och villkor vad gäller att just sprida propaganda digitalt och på helt nya sätt, d v s SD har kort och gott varit pionjären bland de svenska partierna vad gäller att förändra sättet att föra ut propaganda på) sköta det osynliga jobbet att i det närmaste dygnet runt ”pumpa” ut nyheter, SD-memes och länkar i fr a sociala medier medan det synliga jobbet i ”rutan” nu verkar överlåtas på SD:s och rättare sagt ungdomsorganisationen Ungsvenskarnas unga kvinnor bland vilka flera är högutbildade och har varit eller är medlemmar i det mer eller mindre löst SD-anknutna Konservativa förbundet (som redan samlar långt över 1000 studenter vid landets högskolor och som i skrivande stund verkar fortsätta att växa och expandera till nya högskolor).