Från och med i år går det snabbt utför i yrkeslivet

För två år sedan förutsade jag verkligen min egen yrkesmässiga framtid och den negativitet som då grep mig efter att slutgiltigt ha ”kastat tärningen” har tyvärr slagit in nu – d v s samtidigt som att jag för närvarande med all sannolikhet ”peak:ar” ifråga om s k ”output” så har den konflikt jag hamnade i med större delen av den antirasistiska och feministiska forskarvärlden (och tyvärr även med dito aktivistvärld) gjort att ”the politics of citation” idag talar sitt tydliga språk – d v s det spelar ingen roll hur mycket jag än producerar, presenterar och publicerar – det går obönhörligen utför från och med nu och i framtiden vad gäller akademisk s k ”impact” som i den verkliga världen utanför akademin något vulgärt nog kan ”översättas” med en kombination av social, politisk och akademisk popularitet och ”status”.