Den sydafrikanske ANC-veteranen Raymond Mokoena har gått bort

Det är av någon anledning mycket mycket sällan som icke-vita personer förekommer på de svenska tidningarnas familjesidor trots att ju även icke-vita i Sverige föds, gifter sig, får barn och dör. Undantagen är i så fall utomeuropeiska barn som nyligen har adopterats och som hälsas välkomna och hemkomna till Sverige av adoptivföräldrarna eller (hetero- eller homosexuella) partners till vita personer som förekommer på bröllopsbilderna (i något enstaka fall har jag faktiskt t o m sett något silverbröllopsfotografi i en svensk tidning där den ena partnern var icke-vit) så dagens SvD:s familjesida sticker därför ut:


Den sydafrikanske ANC-veteranen Raymond Mokoena har nyligen gått bort i en ålder av 84 år och det är då dennes f d fru och son som står bakom ”runan”:


Mokoena var en av relativt många politiska flyktingar från södra Afrika som kom till och fick asyl i Sverige på 1960- och 70-talen och likt många andra av dem (ja kanske de allra flesta av dem, om en väl börjar räkna på detta) kvarstannade han inte i landet utan fortsatte vidare till andra länder och i Mokoenas fall handlade det om att han blev en av ANC:s diplomater i både Zambia och Norge. Under sina år i Sverige studerade Mokoena både vid Göteborgs universitet och vid Lunds universitet, där han ingick i en grupp bestående av i huvudsak unga manliga studenter från södra Afrika vilka alla hade det gemensamt att de hade varit aktiva i olika antikoloniala befrielserörelser i bl a Sydafrika, Namibia och dagens Zimbabwe.