Den korta historien om hur Sverige som första land i världen avskaffade rasbegreppet

Nu har jag äntligen fått lite ”rätsida” (d v s överblick över) på den svenska samtidshistorien vad gäller hur avskaffandet av rasbegreppet gick till och vad som hände därefter:

Kort och gott och sammanfattningsvis uppstod på 1990-talet en tämligen unison konsensus-opinion i landet (i dåtidens media och offentlighet, i tidningar och tidskrifter och i riksdagen och bland partierna liksom bland forskarna och inom akademin) som sade att rasbegreppet nu måste försvinna en gång för alla från det svenska samhällsbygget och den svensktalande gemenskapen och en hel del röster höjdes vilka t o m ville att Sverige skulle försöka få FN, EU och andra överstatliga aktörer att avskaffa ordet ras och allt detta skedde så klart i den svenska hypermilitanta färgblinda antirasismens namn.

År 1998 beslutade också riksdagen att rasbegreppet skulle utmönstras och att Sverige skulle försöka få andra länder samt överstatliga organisationer som FN att följa det svenska exemplet och också utmönstra rasbegreppet vilket hittills Finland, Norge och Östterike har gjort liksom Frankrike och snart också Tyskland. 

År 2014 skedde sedan den allra sista utrensningen av begreppet från svenskspråkiga lagtexter och officiell textproduktion men fr o m 2010-talet börjar också enstaka röster höras som förespråkar att rasbegreppet behövs även i Sverige för att både kunna förstå och förklara dagens svenska ojämlikheter och klyftor liksom för att kunna sätta både ord och siffror på desamma för att därigenom kunna bekämpa och motverka dem.