Återigen om hur svensk media tvingas förhålla sig till den amerikanska rasvokabulären

Fascinerande att notera (och studera) hur svensk media och svenska dagstidningar hela tiden tvingas att förhålla sig till den mycket levande amerikanska rasdiskussionen och rasvokabulären (d v s på amerikansk engelska) och särskilt nu i samband med det amerikanska presidentvalet och inte minst efter att Bidens segertal och första tal till nationen så explicit adresserade de amerikanska rasfrågorna och rasminoriteterna och bl a tog upp motsvarigheten till svenskans uttryck strukturell rasism (d v s den amerikanska engelskans ”systemic racism”, som Biden lovade att han skulle bekämpa):


Medan många svenska journalister vägrar att skriva ut ordet ras utan citattecken (d v s ”ras” och det är mycket vanligt att svenska forskare också alltid använder citattecken runt ordet ras) så skriver andra ändå ut ordet men helst bara i form av en ordsammansättning (såsom i form av uttrycket rasdiskriminering) och medan vissa tidningar benämner Harris som icke-vit och även som blandad så betecknar andra henne enbart som mörkhyad (det är mycket vanligt att svensktalande också säger mörkhyad/e alternativt färgad/e i dagligt tal när svensktalande majoritetsinvånare talar om personer som de uppfattar inte är vita).


Vidare betecknas Harris och Emhoffs äktenskap som ett blandäktenskap av vissa journalister men då i stort sett alla svensktalande vet med sig att uttrycket blandäktenskap någonstans handlar om ras så sätts även citattecken runt det ordet för att markera att de genomrasistiska amerikanerna talar och tänker så vilket då inte de antirasistiska svenskarna föreställs göra.