Så händer det som alltid händer när svensk media bevakar det amerikanska presidentvalet – den svenska färgblinda antirasismen aktiveras: Idag översätter DN felaktigt ordet ras med ordet etnicitet för att just hedra den färgblinda svenska antirasismen

Så händer det som händer vart fjärde år i svensk media när det amerikanska presidentvalet bevakas av svensk media – den färgblinda svenska antirasismen aktiveras och artikuleras: Idag översätter DN felaktigt ordet ras med ordet etnicitet för att just upprätthålla och hedra den färgblinda svenska antirasismen gentemot de förment genomrasistiska amerikanerna.


I USA liksom i flertalet länder på jorden talas det öppet om ras, och både staten, statistiker, forskare, journalister och högutbildade gör det liksom ”vanligt folk” i vardagen medan Sverige är världens utan konkurrens mest färgblinda antirasistiska land där de allra flesta (svensktalande) invånare t o m försöker undvika att både säga och skriva glosan ras i sig och kanske t o m att tänka ordet inom sig i huvudet.


Samtidigt rapporterar svensk media vart fjärde år i mycket hög grad om det amerikanska presidentvalet och därför måste svensk media hitta ett sätt att rapportera på, på det svenska färgblinda antirasistiska sättet (och kanske för att skydda det s k svenska folket från de genomrasistiska amerikanernas rasfixering eller något liknande).


Generellt undviker svensk media helt enkelt att ens nämna ordet ras men tvingas ibland ändå tala om och skriva om (såsom i radio och tv liksom i dagstidningarna, magasinen, tidskrifterna och på internet) olika demografiska grupper i det amerikanska samhället såsom vita, svarta, latinos o s v.


Dock går det inte att alltid undvika ordet ras såsom när de amerikanska vallokalsundersökningarna redovisas efter ras och när svensk media refererar till och ”citerar” desamma. Det svensk media då oftast väljer att göra är att översätta ordet ras med ordet etnicitet såsom DN gör idag och det är också den rekommendation som gäller i Sverige sedan den svenska regeringen och riksdagen avskaffade rasbegreppet redan för två årtionden sedan uppbackad av det svenska forskarsamhället och samtliga poliiska partier – d v s att när ordet ras förekommer på andra språk så ska det översättas med etnicitet på svenska.


Svarta amerikaner utgör dock inte en annan etnisk grupp än vita amerikaner – de förstnämnda är amerikaner lika mycket som de sistnämnda och det enda väsentliga som skiljer dem åt är hur de ser ut rent kroppsligen och utseendemässigt sett – d v s både svarta och vita amerikaner är amerikaner men utgör samtidigt två olika demografiska rasgrupper.