Sverige är ett av de länder i världen där falsk och felaktig information riskerar att spridas allra mest

En ny studie visar att Sverige tyvärr tillhör den grupp länder på jorden där risken för spridning av falsk och felaktig information är som allra störst och i detta fall handlar det om Twitter och närmare bestämts om Twitter-poster eller s k tweets som har postats under innevarande pandemi.

Sverige hamnar tyvärr på samma nivå som bl a Ryssland, Bulgarien, Indien, Mexiko, Ecuador, Libyen och Angola och vilket antagligen beror på att svenskar verkar ”konsumera” (d v s läsa, följa, titta på, lyssna på o s v) alternativmedier i högre grad än andra s k folkslag i världen:

”I början av coronapandemin spreds fler felaktiga rykten och mer felaktig information om coronaviruset och covid-19 än efter ett par månader. Det enligt en analys av drygt 100 miljoner tweets från coronapandemins början. Och enligt studien hör Sverige till riskländerna för att utveckla en så kallas infodemi.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7590622

”Drygt 100 miljoner tweets om covid-19 från den 22 januari till den 10 mars i år har ingått i studien där forskare har mätt sanningshalten i det som skrevs vid olika tidpunkter. Och det visar sig att i januari, när viruset var ganska okänt, så twittrades mer falsk information kring Covid-19 än i mars då man hellre länkade till trovärdiga källor.

Man fann också skillnad mellan de länder som varit mer öppna med information om infektions och dödstal – där länkade twittrarna mer till trovärdiga källor än de länder som inte varit lika transparenta med sin information. Och Sverige fanns bland riskländerna för masspridning av felaktiga rykten och information.

Något som är extra intressant enligt Linus Andersson, även om bara omkring 4 procent av Sveriges befolkning är aktiv på Twitter.

– I den här studien har Sverige samma värden som Ryssland till exempel vilket ju kan ses som anmärkningsvärt.”