Nu är Catrin Lundströms och min nya bok ”Vit melankoli” äntligen ute

Alltid lika trevligt att kunna ge bort s k friexemplar eller författarexemplar från förlaget till kollegor varje gång en kommer ut med en ny bok och tryckt skrift och vare sig det handlar om kollegor vid den egna eller vid andra institutioner.

Och fick nyss passande nog tips om att Helsingfors universitet, som tillämpar både muntliga och skriftliga inträdesprov/urvalsprov på ett flertal program och utbildningar, tydligen använde sig av en av Catrin Lundströms och mina texter i våras/i maj i år och specifikt handlade det om kandidatprogrammet i kulturforskning om jag har förstått det hela rätt. Och eftersom Finland är två- och flerspråkigt så gick det att göra inträdesprovet/urvalsprovet även på svenska om jag nu återigen har förstått det hela rätt.

Detta visste jag då inte om förrän nu idag, Helsingsfors universitet har inte meddelat mig eller rådfrågat mig om detta och sammantaget innebär det väl att åtminstone en del av ens texter numera räknas som tämligen ”institutionaliserade” i i alla fall ett nordiskt sammanhang.

En kommentar

  1. Pingback: Nu är Catrin Lundströms och min nya bok ”Vit melankoli” äntligen ute — Tobias Hübinette – NyttiNyköping