De utrikes födda och särskilt invånarna med utomeuropeisk bakgrund fortsätter att vara de som drabbas allra värst på arbetsmarknaden under pandemin

SCB har idag publicerat nya siffror som rör vilka som har drabbats hårdast på den svenska arbetsmarknaden under pandemin och under det tredje kvartalet 2020 – d v s i juli, augusti och september 2020 – och det står tyvärr utom allt tvivel att det är de utrikes födda som har drabbats allra värst och i huvudsak de utomeuropeiskt födda liksom unga vuxna s k ”andrageneration:are” med fr a utomeuropeisk bakgrund:


andel sysselsatta bland inrikes födda: 85,7% (en minskning med 1,1% jämfört med tredje kvartalet 2019)

andel sysselsatta bland inrikes födda kvinnor: 84,8%

andel sysselsatta bland inrikes födda män: 86,5%

andel sysselsatta bland utrikes födda: 67,6% (en minskning med 2,9% jämfört med tredje kvartalet 2019 och denna procentsiffra är betydligt lägre bland utomeuropeiskt födda då flertalet som är födda i övriga Norden och i större delen av Europa är sysselsatta)

andel sysselsatta bland utrikes födda kvinnor: 61,8%

andel sysselsatta bland utrikes födda män: 73,3%

andel arbetslösa bland inrikes födda: 4,4% (en ökning med 1% jämfört med tredje kvartalet 2019 och en mycket hög andel av de inrikes födda som är arbetslösa är unga vuxna s k ”andrageneration:are” med fr a utomeuropeisk bakgrund)

andel arbetslösa bland inrikes födda kvinnor: 3,9%

andel arbetslösa bland inrikes födda män: 4,9%


andel arbetslösa bland utrikes födda: 18,9% (en ökning med 4,7% jämfört med tredje kvartalet 2019 och denna procentsiffra är betydligt högre bland utomeuropeiskt födda)

andel arbetslösa bland utrikes födda kvinnor: 20,4%

andel arbetslösa bland utrikes födda män: 17,6%

En kommentar

  1. Pingback: Moderat debatt | Uppenbarligen