Ännu en roman som har ”inspirerats” av min ”namnbok” från 2002

Fascinerande att kunna konstatera att Majgull Axelssons senaste roman ”Inställd resa till Sabarmati” sällar sig till det vid det här laget 15-tal romaner som alldeles uppenbart har ”inspirerats” av min bok ”Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931–45” som kom ut 2002 och som listar närmare 30 000 svenskar som en gång i tiden var medlemmar i ett flertal olika högerextrema partier och organisationer. Bland dessa romaner hittas bl a Erik Erikssons ”Men fåglarna sjunger om natten” och Camilla Läckbergs ”Tyskungen” och det handlar då om romaner som direkt eller indirekt har ”inspirerats” av idén och tanken att vissa individer, familjer och släkter en gång i tiden var nazister och ganska så ofta kan jag t o m räkna ut nästan exakt vilka individer, familjer och släkter som åsyftas i romanen ifråga såsom Axelssons pro-nazistiska överstelöjtnant i Eksjö.