Flera borgerliga politiker, profiler och ledarskribenter ska delta på Skoklosterakademins första konferens som Tankesmedjan Oikos och Konservativa förbundet arrangerar

Helgen den 6-8 november 2020 sjösätter Tankesmedjan Oikos och Konservativa förbundet, vilka båda står mycket nära SD, Skoklosterakademin som förväntas bli startskottet för en konservativ rörelse i Sverige som både ska fostra fram en ny och ung generation konservativa ledare och förbereda högern i bred mening för 2022 års maktövertagande i form av någon slags en regeringsuppgörelse mellan SD, M och KD.

Hittills har Oikos offentliggjort att bl a Rebecca Weidmo Uvell (f d ledarskribent på Dagens Industri mm), Lars Anders Johansson (f d kulturchef på Timbro mm), M:s ”starke man” i Staffanstorp Christian Sonesson, SD:s ”starka kvinna” i Sölvesborg Louise Erixon, Fredrik Kärrholm (f d ledarskribent på Svenska Dagbladet mm) och SvD:s Ivar Arpi kommer att tala på Skoklosterakademins första konferens och det är inte utan att det känns lite som 1999 igen när konservativa Samtidsmagasinet Salt lanserades, som flera dåvarande borgerliga ledarskribenter, debattörer, politiker, forskare entreprenörer och profiler kom att skriva för fram till dess att tidskriften lades ned 2002. 

Så frågan är väl nu om det slutar som då även denna gång – d v s att en del av de som nu ställer upp som föreläsare för Skoklosterakademin kommer att ”få höra om det” inom sina partier och på sina redaktioner – d v s flera av de som skrev i Salt som bl a tillhörde M och KD och som bl a var ledarskribenter på olika borgerliga tidningar blev på sin tid ombedda att sluta att göra det av sina respektive partiledare och chefredaktörer – eller så händer ingenting denna gång då 20-talets början är något helt annat än 00-talets början vad gäller hur den svenska borgerligheten förhåller sig till SD och till den typ av åsikter som tidigare nästan enbart förknippades med extremhögern.