Professor Kevin O’Rourke har gått bort

Den (syd)irländske litteraturvetaren och Sankt Columbanus-munken Kevin O’Rourke har gått bort i en ålder av 81 år. O’Rourke bodde i många decennier ”på raken” i Seoul, Sydkorea, där han var ett välkänt namn inom den västerländska s k expat-community:n i landet och i dess huvudstad.
O’Rourke är då ett välbekant namn bland alla som intresserar sig för koreansk poesi och både historisk och samtida koreansk poesi – han var den förste västerlänningen som doktorerade i koreansk litteratur vid ett koreanskt universitet redan i början på 1980-talet och han arbetade i många år med att översätta koreansk poesi till engelska och någon gång också till iriska men också koreansk prosa såsom den flerfaldigt prisbelönade författaren Yi Munyols verk.


Jag träffade själv professor O’Rourke vid åtminstone tre tillfällen och första gången var när jag skrev min kandidatuppsats i koreanska vid Stockholms universitet som handlade om en jämförelse mellan Irland och Korea ur ett postkolonialt perspektiv. O’Rourke berättade då bl a för mig om att flera irländska munkar och kanske också någon nunna deltog i den antikoloniala kampen i Korea under kolonialtiden mot Japanska imperiet (de bodde då i Korea i egenskap av att vara missionärer åt katolska kyrkan) vilket resulterade i att de enda västerlänningar som har erhållit medalj av koreanska staten för att ha deltagit i kampen mot japanerna just är dessa irländare.