Ny bok om den svenska vithetens och de svenska rasrelationernas dåtid, nutid och framtid

Den 2 november i år kommer Catrin Lundström och jag ut med boken ”Vit melankoli. En analys av en nation i kris” på Makadam förlag som presenterar vår historiserande analys av den svenska vithetens (nutids)historia och vår teoretiska modell för att förstå de svenska rasrelationernas utveckling under 1900-talet och fram tills idag (samt i relation till de svenska genus- och klassrelationerna).

Vi har ända sedan 2011 succesivt utvecklat, uppdaterat och introducerat denna vår psykoanalytiskt influerade diagnos och vårt teoretiska ramverk i flera texter på både engelska, svenska, franska och tyska och tidigare i år publicerade tankesmedjan Arena exempelvis en kulturessä där vi tillsammans ”lägger ut texten” (se https://www.dagensarena.se/essa/vit-melankoli-i-en-krisande-nation).

Särskilt det av oss myntade begreppet vit melankoli har genom åren fått ett stort genomslag bland både andra forskare, journalister och författare och denna vår kommande bok kan sägas sammanfatta närmare ett decennium av intellektuellt, akademiskt och även politiskt samarbete oss emellan (och här nedan följer baksidestexten):

”Begreppet vit melankoli är ett sätt att på djupet förstå den konfliktfyllda, paradoxala och nostalgiska situation som råder i vår tid. Detta melankoliska tillstånd har uppstått som en följd av förlusten av både det vita, homogena Sverige och det färgblinda, solidariska Sverige.

Forskarna Catrin Lundström och Tobias Hübinette menar i denna bok att sorgen över det gamla Sveriges borttynande präglar såväl höger som vänster och såväl antirasister som rasister, men att det i slutänden handlar om förlusten av samma nationella identitet.

Genom att skriva fram Sveriges samtidshistoria med storheterna ras och vithet i centrum försöker Vit melankoli förstå hur Sverige kunde gå från att ha varit ett av västvärldens mest rasbesatta länder till att bli dess mest generösa invandrarland. Och hur detta i sin tur fick ett abrupt slut efter 2015.

Boken kastar vidare ljus över de ojämlikheter som präglar dagens svenska samhälle i form av klyftorna mellan stad och land, vita och icke-vita samt rika och fattiga. Författarna presenterar en teori om den svenska vithetens utveckling under 1900-talet och framåt liksom hur den samspelar med klass och kön. Läsaren möter här infallsvinklar som utmanar invanda föreställningar och erbjuder nya insikter om svenskheten.”