Om att förekomma i andra forskares empiri

De senaste åren har jag allt oftare dykt upp inte bara i andra forskares publikationer och referenslistor när andra forskare refererar till mig utan också i andra forskares empiri (d v s det insamlade material som forskare studerar och analyserar):


Det handlar t ex om återgivna textexcerpter (d v s när andra forskare samlar in och undersöker texter som jag har skrivit och citerar ur dem) och intervjuextrakt (d v s när andra forskare samlar in och undersöker intervjuer där jag dyker upp på något sätt och antingen med namn eller ”avidentifierat” – ”den där extrema killen som säger/tycker/tänker så och så och det och det” o s v).


Tidigare skedde detta nästan alltid i relation till frågor som antingen gällde Korea och Östasien (inklusive frågor om stereotyper) och adoption och adopterade (inklusive frågor om reproduktion) men numera sker det alltmer också i relation till frågor som gäller ras och vithet (inklusive frågor om svenskhet).