Spåren av den svenska ”överklassnazismen” på SvD:s familjesida

Titt som tätt gör sig den gamla svenska (ärevördiga?) s k ”överklassnazismen” påmind och inte minst på SvD:s familjesida.Idag handlar det om med. lic. S Gunnar Edlund, f d överläkare på Gärdets sjukhus samt vid geriatriska kliniken på Danderyds sjukhus som har en gedigen bakgrund inom den svenska extremhögern (Sveriges nationella förbund, Försvarsfrämjandet, Carlbergska stiftelsen mm) och som tidigare var ordförande för Svensk-tyska föreningen, och som tillsammans med Södertörns högskola-professorn Per Wramner har författat minnesrunan över direktör Peter Hammargren som också han var medlem i Svensk-tyska föreningen.

Tillsammans med framlidne Åke J Ek har S Gunnar Edlund sannolikt svenskt s k ”överklassnazistiskt” rekord i att just få in s k ”runor” i just SvD över bortgångna kamrater.