Har SD helt enkelt vunnit debatten om invandringen sedan 2015?

Det är alldeles uppenbart att något hände efter det s k flyktingkrisåret 2015 – d v s det var verkligen efter 2015 som den högerpopulistiska stormen började blåsa upp på allvar och därefter kom slag i slag – de centraleuropeiska Visegrád-länderna förlamade och slog sönder EU-samarbetet inifrån, Brexit-sidan vann den brittiska folkomröstningen, Trump blev vald till USA:s president och förra året erhöll de högerpopulistiska partierna sammanlagt över 47 miljoner röster eller 23,7% i EU-parlamentsvalet.


För svensk del var det just efter 2015 som de högerpopulistiska alternativmedierna började explodera i popularitet mätt i antal läsare/dygn medan SD succesivt besegrade vänstern och antirasisterna på internet och i de sociala medierna för att idag vara helt dominerande och i det närmaste ohotade i den digitala världen och i 2018 års val erhöll de högerpopulistiska partierna sammanlagt 18,1% av riksdagsrösterna och SD blev det största eller det näst största partiet i över 60% av de 29 valkretsarna, i närmare 80% av de 290 kommunerna och i nästan 50% av de 6325 valdistrikten.
Så den stora frågan – när en ser denna färska Sifo-undersökning – är väl om detta resultat hade sett ut så här även utan den högerpopulistiska post-2015-stormen eller om den helt enkelt i rätt så hög grad är en konsekvens av densamma – d v s är det kanske i första hand SD-lägret i bred mening som faktiskt har lyckats åstadkomma detta resultat?

En kommentar

  1. Pingback: Har SD helt enkelt vunnit debatten om invandringen sedan 2015? — Tobias Hübinette | Skogsnytt