Ny rapport om romers och resandes situation i Sverige

Idag publicerade FRA (European Union Agency for Fundamental Rights – d v s EU:s DO) en på många sätt unik rapport som handlar om romers och resandes situation runtom i Västeuropa med fokus på sex länder inklusive Sverige.


I rapporten framgår det bl a följande och dessa uppgifter och procentsatser bygger då på intervjuer med och enkäter bland sammanlagt 404 svenska romer och resande:


22% (inklusive även av barnen och ungdomarna) uppger att de har gått till sängs hungriga åtminstone en gång under den senaste månaden (jämfört med 15% i Belgien och 10% i Frankrike)


12% uppger att de har blivit fysiskt påhoppade någon gång under det senaste året (jämfört med 13% i Nederländerna)


30% hoppar av skolan i förtid alternativt lämnar skolan utan fullständiga betyg (jämfört med cirka 65% i genomsnitt i de sex länderna)


51% av barnen utsätts för glåpord och ibland även mobbing i skolan (jämfört med cirka 30% i genomsnitt i de sex länderna)


42% av kvinnorna och 52% av männen förvärvsarbetar


9% saknar ett bankkonto


12% bor i undermåliga bostäder (jämfört med 25% på Irland)


69 år är den uppskattade genomsnittslivslängden för romska män i Sverige (jämfört med 81% i genomsnitt för alla män i Sverige)


Slutligen har FRA tidigare kunnat konstatera att i Sverige anser:


82% att diskriminering mot romer och resande är utbredd (jämfört med 77% i Frankrike och 65% på Irland)

En kommentar

  1. Pingback: Nyheter| Ny rapport avslöjar situationen för resande och romer i Sverige – DIKKO – Dik Manusch fick pris på romsk gala 2019