Om Amy Coney Barretts adoptivbarn från Haiti och om Haiti som adoptionsland

Att Trumps kandidat till USA:s högsta domstol Amy Coney Barrett är adoptivförälder har säkert inte undgått någon – 2005 adopterade hon dottern Vivian från Haiti och 2010 adopterade hon sonen John Peter från samma land – men inte många vet nog att Haiti räknas som ett av de allra mest (genom)korrupta ursprungsländerna i världen inom den internationella adoptionsvärlden och det går därmed att anta att Coney Barretts två adoptivbarn från Haiti adopterades på korrupta grunder.


Kring 15 000 barn har från och med 1970-talet och fram tills idag adopterats från Haiti till Väst (varav ett 30-tal till Sverige) och år 2010 (efter jordbävningskatastrofen som drabbade landet) slog landet i det närmaste demografiskt världsrekord som ursprungsland genom att adoptera bort 9,8 av det årets 1000 levande födda barn till Väst varav flertalet till Frankrike, USA och (fransktalande) Kanada.


Världsrekordet innehar då Sydkorea som år 1985 adopterade bort (sjukt overkliga) 13,3 av det årets 1000 levande födda barn till Väst (och därefter kommer Guatemala med 10,8 bortadopterade barn per 1000 levande födda barn vilket skedde år 2007).


Det omvända världsrekordet innehar f ö Sverige – under vissa år på 1970-talet var över 15 av 1000 barn utländska adoptivbarn i flera årskullar och därefter kommer Norge samt Spanien med 12,8 respektive 12,4 utländska adoptivbarn per 1000 barn (vilket i båda fallen skedde först på 00-talet).