Andelen niondeklassare som blev behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat men skillnaderna är stora mellan olika grupper av elever

Andelen niondeklassare som blev behöriga till gymnasieskolans nationella program ökade med 1,3% under (pandemi)vårterminen men skillnaderna är stora mellan olika grupper av elever:

elever med svensk bakgrund: 90,8%

elever med utländsk bakgrund: 71,6%

andragenerationselever: 85%

elever som invandrat före skolstart: 85%

elever som invandrat under årskurs 1-5: 68%

elever som invandrat under årskurs 6-9: 32%

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är konsekvent högre bland de elever som har minst en förälder med en eftergymnasial utbildning jämfört med elever vars föräldrar uppvisar en lägre utbildningsnivå. Elever som har svensk bakgrund är de som har föräldrar med den högsta utbildningsnivån. I denna grupp har nästan hälften av eleverna minst en förälder med en lång eftergymnasial utbildningsnivå. Bland elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige eller som har invandrat före ordinarie skolstart har knappt var tredje elev minst en förälder med en lång eftergymnasial utbildning. Eleverna som har invandrat efter skolstart uppvisar den lägsta andelen föräldrar med en lång eftergymnasial utbildning.