På svenska Twitter händer det alltid saker

Genom åren har jag (gästlärar)undervisat på en rad konstnärliga högskolor och utbildningar och under innevarande hösttermin gör jag ett ”gästspel” på Musikhögskolan eller Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet men uppenbarligen har en SD-associerad student reagerat negativt på det på Twitter (d v s på min lärarinsats på hens skola/utbildning som konkret handlar om en föreläsning om rasperformativitet inom scenkonsten):

Allt oftare har jag just börjat notera att (ens/mina) studenter antingen reagerar negativt på ämnet (d v s det jag föreläser om) eller på insatsen i sig (d v s att det är just jag som undervisar) och det är väl tyvärr bara att inse och acceptera att 15-20% av dagens (och därmed ens/mina) studenter numera röstar på eller åtminstone stödjer SD.

Och två SD:are diskuterar adoption (på Twitter) och en av dem råkar ha en adopterad vän som jag tydligen har hjälpt att hitta sin förstamor/biologiska mor åt (jag har då genom åren hjälpt mängder med adopterade att göra just det) och den förste SD:aren kan därför inte riktigt ”gå igång” på att hetsa mot mig medan den andre SD:aren visserligen kan hålla med om att det var ”fint” av mig att hjälpa den adopterade (d v s den förste SD:arens vän) men hen måste ändå prompt inflika att jag samtidigt är en ”svenskhatande radikal” i äkta SD-Tourettes syndrom-stil.