För 25 år sedan förändrade Expo synen på extremhögern och på 90-talet

För 25 år sedan förändrade Expo det svenska samhällets syn på extremhögern liksom i att prägla vår tids minne av 1990-talet och bl a tack vare mitt dåtida frenetiska samlande på domar rörande högerextrema våldsdåd, attentat och mord:


Innevarande års sorgliga 25-årsåminnelser av ett flertal högerextrema mord på bl a den homosexuelle hockeyspelaren Peter Karlsson, John Hron i Kungälv och nu senast den asylsökande ivorianen Gerard Gbeyo, som mördades i Klippan den 9 september 1995, påminner mig om att för 25 år sedan kom Expos första tryckta nummer ut, som på alla sätt och vis sände chockvågor genom dåtidens Sverige.


Huvudartikeln i vårt (d v s den dåvarande Expo-redaktionen, som jag då ingick i) första nummer, var att Sverige var det land i världen där proportionellt flest högerextrema mord, attentat och våldsdåd ägde rum och att det inte var en slump:


Vi på Expo menade nämligen att det fanns ett direkt samband mellan den då exploderande skinheadungdomssubkulturen bland 1000-tals fr a majoritetssvenska barn och ungdomar bland vilka många anslöt sig till SD:s dåtida och mycket våldsamma ungdomsförbund SDU, det SD-anknutna bandet Ultima Thules osannolika försäljningsframgångar och ett alltmer radikaliserat SD som senare under 90-talet kom att anta ett nytt, rasideologiskt och antisemitiskt färgat partiprogram (som f ö var det partiprogram som kom att locka ”de fyras gäng” med Jimmie Åkesson i spetsen till att gå med i SD).


Det var då jag som låg bakom researchen och faktauppgifterna bakom huvudartikeln och delvis även författandet av densamma, som Stieg Larsson i huvudsak skrev: Under flera års tid hade jag systematiskt samlat på mig mängder med domar rörande högerextrema våldsdåd och just under 1995 började jag förstå att något höll på att hända vad gällde just morden.


År 1995 begicks sammanlagt 7-8 högerextrema mord varav 5 begicks av skinnskallar och det var då vi på Expo som lyckades ”para ihop” alla dessa mord och se mönstret tack vare mitt frenetiska (för att inte säga fanatiska) dygnet runt-kartläggande av den dåtida svenska extremhögern och även om inte alla dessa mord blev särskilt uppmärksammade vare sig på sin tid eller i år 25 år senare är det ett faktum att vi på Expo lyckades förändra det dåtida svenska samhällets syn på extremhögern och inte minst historieskrivningen vad gäller skildringen och minnet av det svenska 1990-talet – d v s det fanns efter vårt debutnummer ett före och ett efter 1995 och därefter kunde ingen i Sverige längre blunda för att det faktiskt fanns ett samband mellan skinheadsubkulturen, vikingarock- och vit makt-musiken, SD och det högerextrema våldet.