SD fortsätter att plåga Norrköpings stadsmuseum med anmälningar

SD fortsätter tyvärr att plåga Norrköpings stadsmuseum med anmälningar p g a museets utställning ”Medlöperi och motstånd: Nazismen i Norrköping – då och nu”:


Tidigare i år blev museet polisanmält av SD och denna anmälan ledde då till att en löpsedel från 2018 med rubriken ”SD-politiker utreds för inlägg på nazistsajt” togs bort från utställningen. Nu handlar det om en skrivning i utställningen som säger att SD grundades 1988 som ett ”högerextremt och pronazistiskt parti” samt att den förste partiledaren hade en bakgrund i ”nazistiska Nordiska rikspartiet”.


I sann historierevisionistisk anda förnekar nu SD det och talar i äkta Trump-stil om ”falska fakta” och ”illasinnade rykten” samt utmålar grundarna av SD som ”hederliga människor” som kämpade ”för demokrati och yttrandefrihet”.


SD menar vidare att ”inga nazistiska eller högerextrema skrivningar” fanns med i vare sig det första eller i de senare partiprogrammen samt att Anders Klarström hade en bakgrund i M och EAP (Europeiska arbetarpartiet) och att han bara besökte några NRP-möten under en kortare period av sitt liv.


SD understryker i versaler att partiet både ”GRUNDADES OCH UTVECKLADES I DEN SVENSKA DEMOKRATISKA MYLLAN” och jämför sig t o m med Galileo Galilei vad gäller det motstånd som denne mötte från Katolska kyrkans sida när Galilei kritiserade ”ologiska slutsatser gällande den tidens verklighetsuppfattning”.


I SD:s första partiprogram framgår det att partiet talade om utomeuropeiska adoptivbarn som ”onaturliga” – under rubriken ”Familjen” står det att läsa att ”kopplingen mellan abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med onaturliga inslag i befolkningspolitiken” och i senare partiprogram skrevs rasideologin och antisemitismen in i SD:s partiprogram på ett än tydligare sätt.


År 1994 antogs t ex ett reviderat partiprogram som explicit talade om att avskaffa alla adoptioner av ”icke-västerländska” barn (som då är en eufemism för icke-vita barn) och under rubriken ”Befolkningspolitik” och i anslutning till behandlingen av den dåtida rasideologiska ”70-regeln” som sade att alla utomvästerländska (d v s icke-vita) invandrare som hade ankommit till landet efter 1970 skulle repatrieras förutom de adopterade och ”internationalisterna” (d v s de svenska judarna som SD enligt partiprogrammet ville sluta fred med och leva fridfullt tillsammans med) och mitt i alltihop tillade SD att ”idag kämpar vi nationella mot internationalisterna och deras unionsprojekt”.


Detta stod då att läsa under ”Befolkningspolitik”-avsnittet och inte under rubriken ”Utrikespolitik” för på 1990-talet omtalades EU som en ”judegrej” inom SD-sfären och det hör då till saken att Åkesson själv har sagt att det som gjorde att han specifikt attraherades av och till slut anslöt sig till SD (och därmed lämnade M) just var SD:s (antisemitiska) EU-motstånd:


”Sedan repatrieringsprogrammet är verkställt kommer det inte att finnas kvar människor i landet som inte har ursprung i den västerländska kulturkretsen, emedan de invandrat t.o.m. 1970 eller adopterats. Sverigedemokraterna vill att svenskarna skall leva i fredlig samvaro med dessa såväl som med svenska internationalister… Vår bedömning är att Sverige kan behålla sin självständighet och svenskarna sin känsla av ett genuint svenskt ursprung med en fortsatt lugn migration inom den västerländska kulturkretsen. En fördel med etnisk homogenitet är att den disciplinerar och skapar empati på ett liknande sätt som sunda familjer gör. Idag kämpar vi nationella mot internationalisterna och deras unionsprojekt.”

Detta partiprogram, som då anslöt sig till den antisemitiska myten om ett evigt raskrig mellan vita/arier/germaner och judar/internationalister/kosmopoliter (även Himmler kunde då ibland uttrycka att han ville ”sluta fred med internationalisterna” alternativt ”sluta fred med judarna”) kvarstod ända fram tills 1999 och SD:s rasideologiska krav på att alla utlandsadoptioner av icke-vita barn skulle upphöra kom att kvarstå ända fram tills dess att ett nytt partiprogram antogs 2003.


Och slutligen – SD:s förste företrädare, talesperson, ansikte utåt, ”starke man” och senare ordförande Anders Klarström hade då en dokumenterad bakgrund i nationalsocialistiska Nordiska rikspartiet som inte bara handlade om att han bevistade partiets Göteborgsavdelnings möten under en kort period av sitt liv.


Klarström var åtminstone mellan 1984-85 medlem i NRP:s Göteborgsavdelning och aktivist i dess s k RAG-grupp (jfr SA-grupp) samtidigt som att han tillsammans med världsstjärnan Ulf ”Ace of Base” Ekberg var medlem i naziskinbandet Commit Suicide som verkade mellan 1983-86 och vars största ”hitsång” var sången ”Vit makt, svartskalleslakt” (”Män i vita kåpor på vägen tågar, vi njuter när vi huvudena av n-ggr-rn- sågar. Svartskalle, vi hatar dig! Ut, ut, ut, ut! Nordens folk, vakna nu! Skjut, skjut, skjut, skjut!” och ”Där n-ggr-rn- finns, följer fattigdom, svält och kulturellt mörker, där de vita finns, följer civilisation, upplysning och välstånd. Vit makt, svartskalleslakt! Vit makt, svartskalleslakt!”).


Klarström deltog bl a i att begå olaga hot mot Hagge Geigert och Larsolof Giertta, skadegörelse mot Bokcaféet Arbetarkultur, medhjälp till falskt larm i form av ett bombhot mot ett KPLM (r)-möte i Folkets Hus samt stöld av ammunition under rekryten vid A4 i Östersund. Klarström var även inblandad i planer på att använda krutsatsen från den stulna ammunitionen till att framställa en bomb som möjligen skulle användas mot Synagogan i Göteborg.


År 1987, efter att ha lämnat NRP, anslöt sig Klarström sedan till Sverigepartiet, d v s SD:s direkta föregångare, tillsammans med sin vän (naziskinnskallen) Ulf ”Ace of Base” Ekberg och resten är historia som det heter.


Tyvärr har då Klarström lyckats dupera omvärlden/samtiden om att hans tid som nazistisk aktivist i dåvarande NRP:s våldsamma och radikala Göteborgsavdelning (som bl a stod bakom flera mord på homosexuella män och ett stort antal grova våldsdåd under Klarströms tid i partiet/avdelningen/RAG-gruppen) inte är sann i sina memoarer ”Prima victoria” från 2018 som har höjts till skyarna av dagens SD liksom av (Patrik Engellaus) Det goda samhället som utgörande sanningen (med stort S) om hur SD bildades liksom om Klarströms egen bakgrund.

En kommentar

  1. Pingback: “Klimatpolitiken kan vänta ett par år till” – #inteimittnamn