Om att ha verkat inom akademin i snart 20 års tid

Insåg idag ”hastigt och lustigt” att jag inte bara har arbetat fem år vid Karlstads universitet (där jag blev anställd den 1 augusti för fem år sedan) utan att jag snart även har verkat 20 år (19 år för att vara exakt – dock inte på långt när ”non-stop” vad gäller anställningar – min första fasta anställning någonsin fick jag då vid Karlstads universitet för bara några år sedan) inom den svenska högskole- och forskarvärlden ”i sig” då jag den 1 september 2001 blev anställd som doktorand vid Stockholms universitet.


Och ”bara för det” kunde jag idag också, efter 5-6 minuters sökningar/slagningar i diverse digitala bibliografier/databaser (såsom DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet, Libris, SwePub, Google Citations, Svenska dagstidningar, Artikelsök och Mediearkivet/Retriever), bl a konstatera att jag enligt DiVA har ”fått ur” mig 76 s k poster sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet vilket innebär en post mer än det antal som jag åstadkom vid Stockholms universitet, att jag är en kultur/humanioraforskare att döma av diverse kategoriseringar i DiVA, att jag hittills har ”fått till” 116 publikationer på engelska (och återigen enligt DiVA), 85 kulturtidskriftsartiklar och/eller vecko/månads/kvartalsmagasintexter (enligt Artikelsök) och 72 bokkapitel/antologibidrag (enligt DiVA) samt att jag ”peak:ade” 2003 och 2015 vad gäller akademisk textproduktion (med 26 respektive 23 publikationer vardera enligt DiVA), 2018-19 vad gäller antalet citeringar/refereringar (med 225 citeringar/refereringar vardera under dessa båda år enligt Google Citations) och 2014-16 vad gäller att synas/höras, delta och vara med i media/i den medierade offentligheten (med exempelvis 370 träffar i Mediearkivet/Retriever under år 2016) liksom sist men inte minst att det går utför snabbt och rejält fr o m nu och sedan min konflikt med Uppsala universitet vad gäller både egen ”output”, förekomst i media och citeringar/refereringar (allt det där hör naturligtvis ihop – d v s det finns då ett direkt och tydligt samband mellan antalet publikationer, antalet deltaganden, omnämnanden och förekomster i media och antalet forskare som läser och citerar ens publikationer och refererar till dem).