Diverse siffror om den våldsbenägna delen av den svenska extremhögern

I Försvarshögskolans (och dess Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier – CATS) nya rapport om den svenska s k nationella rörelsen – ”Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern. En studie om den svenska radikalnationalistiska miljön” – tar Säpo ”bladet från munnen” och redovisar detaljerad statistik rörande de sammanlagt 507 personer som myndigheten har bevakat och följt upp 2018-19 och vilka enligt Säpo tillhör den våldsbejakande högerextrema miljön.
 
I övrigt konstaterar rapporten att svenskarna är proportionellt kraftigt ”överrepresenterade” (d v s dominerande mot bakgrund av Sveriges demografiska litenhet) inom den panvästerländska extremhögern med bl a några av de största och mest populära s k ”influencers” i sociala medier (två svenskar har t ex tillsammans över 54 miljoner visningar på Youtube och flera svenskar har 10 000-tals följare på Twitter och Facebook) och det viktigaste bokförlaget samt att Sverige och svenskarna som land och folk är den sannolikt starkaste symbolen för den panvästerländska extremhögern (d v s föreställningen om Sverige som det västland som har ”drabbats” mest/hårdast av den utomvästerländska s k massinvandringen och idén om svenskarna som det vitaste av alla vita folk på jorden vilka därmed bara inte får ”gå under” för om svenskarna går under, går på ett symboliskt plan hela den s k vita rasen under):
118620178_10157794795420847_6265965933782879745_o.jpg
 
”En övervägande majoritet av aktörerna är män (85 procent). Av aktörerna är 78 procent ogifta, medan 14 procent är gifta och 8 procent frånskilda. Nästan hälften av aktörerna är mellan 25-34 år (46 procent), de yngsta aktörerna i materialet är 16 år medan en handfull aktörer är äldre än 70 år.”
 
(…)
 
”Merparten av aktörerna är födda i Sverige (426). Utöver ett antal aktörer för vilka födelseorten är okänd (63) är aktörerna födda i Tyskland, Ryssland, Norge, Estland, Finland, Irak, Iran och Polen.”
 
(…)
 
”De flesta är folkbokförda i storstadslänen Stockholm (21 procent), Västra Götaland (18 procent) och Skåne (11 procent). Ett antal är också folkbokförda i Dalarnas län (7 procent), Södermanlands län (5 procent) och Västerbottens län (5 procent).”
 
(…)
 
”Av de 507 individerna som ingår i materialet finns 190 i Belastningsregistret (BR) och 156 i Misstankeregistret (MR). Sammantaget finns 94 olika brottsrubriceringar i BR och motsvarande 53 i MR. Noteras bör att det är antalet brottsrubriceringar som anges, inte antal brottstillfällen. Framgår gör inte heller hur många av brott som varit ideologiskt motiverade även om vissa av dem (t.ex. hets mot folkgrupp) är ideologiskt motiverade till sin karaktär.
 
Flest av de sammantaget 94 olika brottsrubriceringarna i BR gäller brott mot knivlagen (123) och misshandel (104). Därefter följer ringa narkotikabrott (75), skadegörelse (69), narkotikabrott (68), hets mot folkgrupp (57) olaga hot (55), stöld (54), vapenbrott (52), våldsamt upplopp (42), snatteri (38), våldsamt motstånd (34) och ringa vapenbrott (32).”
 
(…)
 
”Av de 507 individerna i materialet har 17 individer deltagit i paramilitär träning i bl.a. Ryssland, Tjeckien, Polen och Bulgarien. Ytterligare 9 har deltagit i den väpnade konflikten i Ukraina.”